На кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти працює 8 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 7 мають наукові ступені та вчені звання, 3 з яких – доктори педагогічних наук та професори.

На кафедрі функціонують наукові школи, які очолюють доктори педагогічних наук, професори Мельничук С. Г., Радул О. С., Довга Т. Я.

Тривалий час окремі викладачі кафедри входять до держбюджетних тем, є членами спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Колектив викладачів кафедри здійснює науково-дослідну роботу з теми «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти». Кафедра незмінно посідає високе рейтингове положення серед кафедр університету з наукової роботи.

Запрошуємо взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Теорія і практика естетичного виховання у закладах освіти»,
що присвячена 100-річчю із дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
та 90-річчю з дня народження Корифея української педагогіки Сергія Гавриловича Мельничука.

Конференція відбудеться 21 травня 2021 року

Завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти д.п.н., професор Радул О. С. та к.п.н, доцент Прибора Т. О. виступили на пленарному засіданні з доповіддю «Театральна діяльність як засіб розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

Інформацію надано факультетом педагогіки, психології та мистецтв

Викладачами кафедри видано такі наукові праці:

Монографії

Навчальні посібники

Збірники нормативно-правових актів

Збірники статтей

Сертифікати

Програми

Словники