1. Позашкільна освіта за кордоном

Робоча програма     Силабус

2. Методологія науково-педагогічних досліджень

Робоча програма     Силабус

3. Комунікативні процеси у професійній діяльності

Робоча програма     Силабус

4. Тьюторські технології в освіті

Робоча програма     Силабус

5. Інноваційні педагогічні технології в позашкільній освіті

Робоча програма     Силабус

6. Особистісно-професійне становлення педагога позашкільної освіти

Робоча програма     Силабус

7. Теорія і методика позашкільної освіти

Робоча програма     Силабус

8. Теорія та методика гурткової роботи

Робоча програма     Силабус

9. Управління закладом позашкільної освіти

Робоча програма     Силабус

10. Філософія наукового пізнання (англійською мовою)

Робоча програма (англ.мова)

Робоча програма (укр.мова)

    Силабус

1. Моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця

Робоча програма     Силабус

2. Педагогічні системи у вищій школі

Робоча програма     Силабус

3. Теорія і практика науково-педагогічних досліджень

Робоча програма     Силабус

4. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

Робоча програма     Силабус

5. Історія вищої школи

Робоча програма     Силабус

6. Методика викладання у вищій школі

Робоча програма     Силабус

7. Педагогічна та професійна психологія

Робоча програма     Силабус

8. Філософія наукового пізнання

Робоча програма     Силабус

011 Освітні, педагогічні науки