Всеукраїнська «Асоціація працівників дошкільної освіти» активно працює влітку. Не зважаючи на відпустки, продовжується співпраця викладачів різних університетів України, вихователів дошкільних закладів, вчителів шкіл.

Цього року, у зв’язку з організацією дистанційного навчання, в основу викладання курсу «Педагогіка дошкільна» був покладений проблемний підхід з метою формування готовності майбутніх фахівців до розв’язання проблемних ситуацій. Він допоміг створити інтерактивне середовище, яке базувалося на активізації пізнавальної діяльності студентів.

26 червня 2020 р. на кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти відбулася дистанційна зустріч-дискусія зі стейкхолдерами через платформу ZOOM.

 Тему напрямків виховання студенти вивчають з курсу Педагогіка (Теорія виховання) ще на молодших курсах, коли активної практики в школі ще не було і методик викладання окремих предметів не вивчали. Теоретичні питання засвоюють через підручники і настанови професора кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти доктора педагогічних наук Ткаченко О. М. і викладача цієї ж кафедри Андросової Н. М.