Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету створена у 1959 році. З перших років свого існування вона відігравала провідну роль у становленні системи підготовки вчительських кадрів для початкової школи в області та регіоні.

У різні часи кафедра об’єднувала викладачів педагогіки, психології, фахових методик, математики, мов, мистецьких дисциплін та інших. На сьогодні працівники кафедри викладають низку педагогічних дисциплін, які відповідають навчальним планам підготовки фахівців зі спеціальностей «Дошкільна освіта» й «Початкова освіта» за трьома освітніми рівнями («бакалавр», «спеціаліст», «магістр»).

На кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі дошкільної та початкової освіти, які мають практичний досвід роботи в різних ланках вітчизняної системи освіти, що дає їм змогу якісно організовувати підготовку студентів до педагогічної практики та до самостійної дослідницької діяльності. Якість підготовки фахівців виявляється і в перемогах студентів на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Не випадково у 2014–2016 роках Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Початкова освіта» проводилась саме на базі факультету педагогіки та психології Кіровоградського державного педагогічного університету.

kpdipo.jpg

Становленню професіоналізму майбутніх фахівців сприяє їх робота в наукових гуртках та студентській науковій лабораторії «Ключові компетентності початкової освіти», що функціонують при кафедрі. Студенти, які готуються стати фахівцями в галузі дошкільної та початкової освіти, беруть участь у науково-практичних конференціях різних рівнів, зокрема й у Всеукраїнській науково-практичній конференції для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес середньої та вищої школи педагогічних ідей Василя Сухомлинського», яку традиційно у вересні кожного року організовує кафедра. Виступи студентів на конференціях виявляли досить широке коло педагогічних проблем, що знайшло відбиток і в їхніх публікаціях. Лише за останній рік (2016 р.) під керівництвом викладачів кафедри студенти підготували до друку 48 статей.

У різні роки очолювали кафедру І. І. Пенський, С. Г. Мельничук, В. Л. Омеляненко, Ф. С. Кисельов, Ю. З. Круть, І. К. Воєводський, Т. Я. Довга, Т. Й. Мельничук, Т. В. Гришина, О. М. Ткаченко, які піклувались про підвищення наукового рівня складу кафедри. Викладачами кафедри за останні 25 років захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій. Як результат – сьогодні на кафедрі працівники з науковими ступенями та вченими званнями складають 80%, 38% з яких – доктори наук та професори.

Основні результати наукових досліджень викладачів кафедри представлені у низці наукових праць, кількість яких за останні п’ятнадцять років складає 693 публікації загальним обсягом понад 1035 д.а., серед яких 14 монографій, 52 навчальних посібника, понад 400 статей у провідних фахових виданнях, зокрема й зарубіжних та внесених до міжнародних наукометричних баз. Викладачі кафедри є авторами відомих в Україні колективних монографій, мають одноосібні праці. Серед наукових праць викладачів кафедри варто згадати такі:

– монографії – Мельничук С. Г. «Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів» (2005), Мельничук С. Г., Завіна В. І., Іванко А. Б. «Педагогічна спадщина Ткаченка І. Г.» (2009), Радул О. С. «Історія вищої школи Європи (У ст. – середина ХХ ст.)» (2011), Радул О. С. «Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян (УІ–ХІІІ століття)» (2013), Ткаченко О. М. «Етнопедагогічна компетентність педагога» (2012), Прибора Т. О. «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» (2013);

– навчальні посібники – Мельничук С. Г. «Педагогіка (дидактика)» (2011, 2016), Мельничук С. Г. «Педагогіка (теорія виховання)» (2012), Радул О. С. «Історія педагогіки України» (2001, 2008, 2017), Радул О. С. «Історія педагогіки України Х–ХУІІ століть: персоналії» (2005), Ткаченко О. М. «Загальні питання етнопедагогіки» (2013), Ткаченко О. М. «Народна гра» (2015); Довга Т. Я. «Імідж і здоров’я: термінологічний словник» (2017);

– навчально-методичні посібники – Андросова Н. М., Рацул О. А. «Педагогічна практика» (2007), Тарапака Н. В. «Дитина замовляє розвиток (з досвіду роботи дошкільного навчального закладу № 43 м. Кіровограда)» (2011), Тарапака Н. В. «Педагогічна практика в дошкільних навчальних закладах» (2012), Тарапака Н. В. «Забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою шляхом реалізації програми «Впевнений старт»» (2012), Баранюк І. Г. «Виховання красою природи в педагогічній системі Василя Сухомлинського» (2012), Довга Т. Я. «Виховання культури поведінки молодших школярів (Письменники ХХ ст. – дітям ХХІ ст.)» (2012), Довга Т. Я. «Імідж сучасного вчителя» (2015), Ткаченко О. М. «Педагогічна майстерність та педагогічна творчість» (2015), Радул О. С. «Програми історико-педагогічних дисциплін» (2016).

Викладачами кафедри було здійснено дослідження, результатом чого виявились колективні роботи, серед яких хрестоматія «Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття)» (2010), «Короткий термінологічний словник з педагогіки» (2011), «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття)».

На кафедрі функціонує дві наукові школи, які очолюють доктори педагогічних наук Мельничук С. Г. та Радул О. С.. Під керівництвом викладачів кафедри захищено 34 кандидатських дисертації.

Колектив викладачів кафедри здійснює науково-дослідну роботу з теми «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти».

Тривалий час окремі викладачі кафедри входять до складу груп з розробки держбюджетних тем, є членами спеціалізованих раз із захисту кандидатських та докторських дисертацій.