24 листопада 2020 р. викладачі кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти взяли участь в онлайн-семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація», проведеного Національним офісом Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно з Сумським державним університетом за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

В процесі заходу були розглянуті проблеми нових підходів до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG та національного законодавства; алгоритму розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти та міжнародних стандартів; забезпечення результатів навчання в освітніх програмах; принципів побудови та розвитку силабусу; підготовки до акредитації освітніх програм і методики її проведення.

Інформація надана доцентом Приборою Т. О.