У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на факультеті історії та права 10 листопада 2020 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми національного законодавства». Співорганізаторами конференції стали Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

У науковому заході взяли участь науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти, науково-дослідних установ. Зокрема, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Науково-дослідного інституту публічного права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії Національної гвардії України, Київського національного торговельно-економічного університету, Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила, Чорноморського національного університету імені Петра Могили та інших. До роботи конференції долучилися й представники іноземних закладів вищої освіти: Universita di napoli Federico ІІ (Italy) та Shanghai university of electrical power (China). Також учасниками заходу стали юристи-практики.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка представляли професорсько-викладацький склад кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права й кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності, здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів (спеціальність 081 Право).

Робота конференції здійснювалася за наступними напрямами: історія та теорія держави і права; конституційне право; цивільне право і цивільний процес, сімейне право; адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність, міжнародне право.

Результатом проведення конференції стало видання збірника матеріалів тез доповідей її учасників. Відповідальними за його підготовку й випуск є доцент С. Д. Чернік та старший викладач К. Є. Трошкіна Учасники наукового заходу отримали відповідні сертифікати.

Усім учасникам конференції бажаємо успіхів та подальших наукових пошуків!

Інформацію надано кафедрою державно-правових дисциплін
та адміністративного права.