На факультеті історії, бізнес-освіти та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка  8 вересня 2021 року відбулася надзвичайно цікава та корисна для майбутніх правників лекція, що була присвячена основам конституційного ладу в Україні.

Лекцію прочитав відомий український правознавець, державний і громадський діяч, кандидат юридичних наук, доцент, перший Генеральний прокурор України (1991–1993 рр.), дійсний Державний радник юстиції, Заслужений юрист України, Народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го скликань, суддя Конституційного Суду України і просто людина з глибокими національно-патріотичними переконаннями, Віктор Іванович Шишкін.

Майбутні правники з великим задоволенням слухали про історію розвитку інституту конституалізму в Україні, зародження його перших ідей, радянські правові репресії щодо нашої держави на шляху до встановлення незалежності, соборності та приєднання до демократичних основ, якими керуються сьогодні всі розвинуті держави світу.

Не обійшлося і без запитань, які свідчать про неабияку зацікавленість студентів в даній темі і вкотре підкреслює її важливість для України на нинішньому етапі державобудівництва.

Зокрема, були підняті ключові питання:

  • конституційна криза, механізми її подолання;
  • шляхи розвитку українського конституалізму;
  • правова держава як пріоритетний вектор державобудівництва;
  • доброчесність в державному управлінні як основа забезпечення прав і свобод громадян.

Студенти були вражені точністю та глибиною відповідей лектора на поставлені питання, а також його патріотизмом та небайдужістю до стану правового розвитку України.

Дякуємо шановному спікеру за таку цікаву зустріч і запрошуємо Віктора Івановича ще не один раз завітати до нашого університету.

Матеріал підготував студент IV курсу
факультету історії, бізнес-освіти та права,
групи ПР18Б2
Юрченко Андрій