У невимушеній, але в той же час творчій та робочій атмосфері пройшли засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції «Центральна Україна у вирі революційних подій 1917 – 1921 рр.».

Науковий форум готувався колективом кафедри історії України на ознаменування 100-річчя ряду революційних подій, що відбувались на теренах Центральної України, зокрема перебування Українських січових стрільців у Єлисаветградському повіті. До організації та проведення конференції були залучені фахівці з різних закладів вищої освіти: Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Черкаського національного педагогічного університету імені Б. Хмельницького, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, Уманського державного педагогічного університету імені П.Тичини, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

До програми конференції заявлено 52 доповіді від 55 дослідників, що продемонстрували розмаїття дослідницьких проблем та інтерпретацій подій у Центральній Україні періоду 1917 – 1921 рр. та актуальних проблем в історії українського державотворення.

Специфікою конференції стала значна кількість презентованих друкованих видань – колективні дослідження (історичні розвідки до «Байгороду» Ю.Яновського, «Роки боротьби»), популярне видання «Соборницька місія Українських Січових Стрільців у Наддніпрянщині» (Вівсяна І.А.). Випускник історичного факультету, а нині доктор історичних наук, професор Присяжнюк Ю.П. подарував колегам результат плідної роботи черкаських істориків – книгу «Черкащина: історія краю та його людності».

Усі доповіді на конференції відзначалися глибиною дослідницького інтересу, опрацюванням значної кількості нових джерел та літератури, свіжим поглядом на проблеми революційного часу. Актуальними виявилися методологічні та історіографічні проблеми селянського та повстанського рухів, біографістики, збереження історичної пам’яті про революцію, різні аспекти політики національних урядів тощо. На адресу форуму надійшло вітання від професора, академіка Української історичної академії наук із Івано-Франківська В.Великочия, який зазначив, що у революційну добу «ми відродили нашу національну державність, проголосили і ментально вкарбували в національну свідомість ідею соборності українських земель. Нині маємо можливість остаточно відірватися від постколоніальних пут північно-східного сусіда не лише в економічному чи фінансовому, а й у духовному, культурному, ціннісному контексті». По суті, ці слова були лейтмотивом більшості виступів.

Інформацію надано факультетом історії та права