(організатор Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»)

Викладачі й здобувачі вищої освіти факультету педагогіки та психології 28 квітня 2021 року взяли участь у конференції та презентували результати наукових розвідок наукових гуртків факультету педагогіки та психології:

-науковий гурток «Актуальні проблеми педагогічної творчості вихователя й учителя» (керівник д.п.н., професор О. М. Ткаченко);

-науковий гурток «Школа емоційного інтелекту» (керівник к.п.н, доцент Т. О. Прибора);

-науковий гурток «Інноваційні технології в освіті» (науковий керівник викладач Н. М. Андросова).

У пленарному засіданні виступила к.п.н, доцент Прибора Т. О. із доповіддю на тему «Розвиток емоційного інтелекту у майбутніх педагогів в умовах закладу вищої освіти».

Викладачі кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, кафедри методик дошкільної та початкової освіти; кафедри педагогіки та менеджменту освіти й студенти факультету педагогіки та психології долучилися до роботи різних секцій конференції:

Секція 1. Психолого-педагогічні технології та ресурси дистанційної освіти:

Андросова Н. М., викладач (модератор секції) «ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОПИТЛИВОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ».

Секція 2. Світова практики дуальної й неформальної освіти:

Довга Т. Я., к.п.н., професор «РЕСУРС АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ»;

Прибора Т. О., к.п.н., доцент «ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ (МАГІСТР) ДО АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ».

Секція 3. Проблеми організації освітнього простору нової української школи:

Ткаченко О. М., д.п.н., професор «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ В УМОВАХ «НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»;

Мартін А. М., к.п.н., доцент «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НУШ»;

Шарапова Т. А., викладач «РОЛЬ НАРОДНОЇ МУЗИКИ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»;

Бурова Н. В., студентка 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти «ВИХОВАННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ПОВАЖНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ». Науковий керівник – к.п.н., доцент Т. О. Прибора;

Горбунова А. М., студентка 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Науковий керівник – д.п.н., професор О. М. Ткаченко;

Гриценко К. А., студентка 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «АКТИВНЕ СЛУХАННЯ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІВПРАЦІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ». Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова;

Горват І. М., студентка 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ НАПИСАННЯ СЦЕНАРІЮ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ». Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова.

Секція 4. Виховання на цінностях як ключовий компонент сучасного освітнього простору:

Лихач Х. В., студентка 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ». Науковий керівник – викладач Н. М. Андросова.

Секція 5. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх управлінців до роботи в закладах освіти:

Баранюк І. Г., к.п.н., доцент «МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА-МЕНЕДЖЕРА В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ».

Секція 6. Психологічні аспекти ресурсного розвитку особистості:

Кравцова Т. О., к.п.н., доцент «РЕАЛІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ».

Секція 7. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук:

Кириленко А. О., студентка 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ». Науковий керівник – к.п.н., доцент Т. О. Прибора;

Лисак Н. О., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти «НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ». Науковий керівник – к.п.н., доцент Т. О. Прибора.

Інформацію надано факультетом педагогіки та психології