Факультет історії та права відноситься до найбільших та найпрестижніших факультетів вузу. На факультеті створені усі необхідні умови для підготовки фахівців.

Факультет має у своєму розпорядженні:

  • комп’ютерний клас;
  • доступний для студентів вихід в мережу Internet;
  • підручники, наукову монографічну та періодичну літературу з дисциплін фундаментальної та професійної підготовки;
  • електронні бібліотеки з історичних, юридичних, політичних наук;
  • гуртожитки та їдальні;
  • спортивну залу та базу.

На п’яти  фахових кафедрах факультету: всесвітньої історії (завідувач – кандидат історичних наук, доцент Бабак О.І.), історії України (завідувач – кандидат історичних наук, доцент Чорний О.В.),  галузевого права та правоохоронної дільності (завідувач - доктор юридичних наук, доцент Кондратенко В.М.), державно-правових дисциплін та адміністративного права (завідувач – доктор юридичних наук, професор Соболь Є.Ю.), філософії, політології та міжнародних відносин (завідувач - доктор філософських наук, доцент Ю.В. Харченко) працюють 50 викладачів, які забезпечують навчальний процес також і на інших факультетах.

 Керівництво навчально-виховним процесом факультету здійснює колектив деканату у складі:

filoretovaLM
декан факультету - кандидат історичних наук, доцент
Філоретова Лариса Мартіївна
 заступник декана з навчально-методичної роботи - кандидат історичних наук, доцент
Токар Наталія Миколаївна
melnichukKS
 заступник декана з виховної роботи  - кандидат історичних наук, доцент 
Мельничук Костянтин Сергійович
Grebeniuk O I
диспетчер факультету – кандидат історичних наук
Гребенюк Олена Іванівна

Paliy

секретар факультету –
Палій Юлія Володимирівна