Факультет історії, бізнес-освіти та права відноситься до найбільших та найпрестижніших факультетів вузу. На факультеті створені усі необхідні умови для підготовки фахівців.

Факультет має у своєму розпорядженні:

  • комп’ютерний клас;
  • доступний для студентів вихід в мережу Internet;
  • підручники, наукову монографічну та періодичну літературу з дисциплін фундаментальної та професійної підготовки;
  • електронні бібліотеки з історичних, юридичних, політичних наук;
  • гуртожитки та їдальні;
  • спортивну залу та базу.

На трьох  фахових кафедрах факультету: історії України та всесвітньої історії (завідувач – кандидат історичних наук, доцент Бабак О.І.), права та правоохоронної діяльності (завідувач - кандидат юридичних наук, доцент Мілова Т..М.), філософії, політології та психології (завідувач - доктор філософських наук, професор Ю.В. Харченко) працюють 45 викладачів, які забезпечують навчальний процес також і на інших факультетах.

 Керівництво навчально-виховним процесом факультету здійснює колектив деканату у складі:

filoretovaLM
декан факультету - кандидат історичних наук, доцент
Філоретова Лариса Мартіївна
 заступник декана з навчально-методичної роботи - кандидат історичних наук, доцент
Токар Наталія Миколаївна
melnichukKS
 заступник декана з виховної роботи  - кандидат історичних наук, доцент 
Мельничук Костянтин Сергійович
Стойкова Т.В.
диспетчер факультету
Підлипна Богдана Сергіївна

Піка І.В.

секретар факультету –
Піка Ігор Васильович