Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.01р. № 978 (зі змінами) «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847 та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 року № 3026-л «Про проведення акредитаційної експертизи» на факультеті педагогіки та психології протягом 26–28 грудня 2018 року працює експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Гнізділова Олена Анатоліївна – завідувач кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор (голова комісії);

Корякіна Ірина Вікторівна – завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент (член комісії).

Акредитаційна комісія в період із 26.12.2018 до 28.12.2018 року аналізує подані матеріали та проводить перевірку безпосередньо в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка щодо здійснення освітньої діяльності з підготовки спеціалістів за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта, а саме: перевіряє документи університету, які підтверджують загальні відомості про заклад; ознайомлюються з матеріально-технічною базою та фактичним станом навчальних приміщень, кабінетів і лабораторій; оцінює стан навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; аналізує кадрове забезпечення спеціальності; проводить наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та студентами університету.

Інформацію надано факультетом педагогіки та психології