Діяльність факультету спрямована на поетапну реалізацію державної політики і стратегії розвитку вищої освіти і науки, що визначені у Законах України  «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та окреслені Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті.

Відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку регіону та університету, його кадрового забезпечення, підготовка фахівців із напрямків «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Практична психологія»,  «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта» набула реальних ознак особистісно орієнтованої спрямованості.

Навчально-виховний процес забезпечують шість кафедр: кафедра педагогіки та менеджменту освіти – завідувач – доктор педагогічних наук, професор Радул В. В.; кафедра педагогіки дошкільної та  початкової освіти – завідувач – доктор педагогічних наук, професор, Радул О.С; кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології – завідувач – доктор педагогічних наук, професор Рацул О.А.; кафедра практичної психології – завідувач – доктор психологічних наук, доцент Гейко Є.В.; кафедра методик дошкільної та початкової освіти – завідувач – доктор філологічних наук, професор Іліаді О.І.; кафедра спеціальної освіти та здоров’я людини – завідувач - кандидат педагогічних наук, доцент Козлова В.А.

На цих кафедрах працюють висококваліфіковані  викладачі: професори Довга Т.Я, Ткаченко О.М, Кравцов В. О., Мельничук С. Г., Омельяненко С. В., Радул В. В., Радул О. С., Рацул А. Б., Іліаді О.В., Рацул О.А., Котелянець Н.В.; доценти Васецька Т. М., Горська Г. О., Горська О. О., Кіндей Л. Г., Мельничук І. Я., Потєха Л. І., Баранюк І.Г., Вдовенко В.В. та інші.

Кафедри об’єднують понад 70 викладачів, у числі яких: докторів наук, професорів – 6,  кандидатів наук, професорів – 3, докторів наук, доцентів – 7, кандидатів наук, доцентів – 49, решта старші викладачі, викладачі та асистенти. Гордістю факультету є заслужені працівники освіти України, професори Григор'єв А.Й., Мельничук С.Г., Рацул А.Б. У колективі викладачів факультету працюють 20 відмінників освіти України, 4 лауреати премії імені В.О. Сухомлинського – професори Мельничук С.Г., Радул В.В., Рацул А.Б. та доцент Кравцов В.О.

Відео

ЩОРІЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦІІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Нам 60 років! Вітання декана факультету проф. Анатолія Борисовича Рацула

Нам 60 років! Виступи деканів попередніх років

Нам 60 років! Вітання ректорату університету

60 років факультету: історія, становлення та розвиток

Нам 60 років! Вітання деканів інших факультетів університету

Посвята у студенти ЦДПУ 2018 року

Презентація студентів факультету педагогіки та психології на Х Фестивалі молодіжної книги на вулиці Дворцовій.

 

Сузір’я майбутніх зірок

Відеолекції в навчальному процесі факультету

 

Другий міський фестиваль соціальної реклами. Конкурсне відео студентів спеціальності «Соціальна робота»

 

Приклад упровадження  технології візуалізації творів української літератури як завдання для актуалізації аналітично-синтетичних процесів мислення студентів різних спеціальностей факультету педагогіки та психології  ЦДПУ імені Володимира Винниченка

 

Презентації

60years 10.10
Завантажити презентацію
(84,4Mb)

   


Архів відео