ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

ЗАВАНТАЖИТИ