Кафедра природничих наук та методик їхнього навчання здійснює провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями:

 • 102 Хімія – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня молодшого бакалавра
 • 014.06 Середня освіта (Хімія) – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки) – на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншою спеціальністю для здобуття ступеня бакалавра
 • 014.15 Середня освіта (Природничі науки) – на ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста) для здобуття ступеня магістра,

у межах яких функціонують декілька освітньо-професійних програм підготовки молодшого бакалавра, бакалаврів та магістрів.

Відповідно до початкового (короткий цикл), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої студенти зазначених вище спеціальностей матимуть змогу здобути такі кваліфікації:

освітні кваліфікації:

 • Молодший бакалавр (за спеціальністю 102 «Хімія»
 • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Хімія»)
 • Бакалавр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)
 • Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Природничі науки»)

професійні кваліфікації:

 • Молодший бакалавр. Лаборант, пов’язаний з  хімічними та фізичними дослідженнями
 • Учитель хімії, біології та здоров'я людини
 • Учитель фізики, хімії, біології та природничих наук основної школи
 • Учитель фізики, хімії, біології та природничих наук старшої школи

Випускники магістратури, які впродовж навчання виявили нахили до науково-дослідної роботи можуть продовжити навчання на третьому (науковому) рівні вищої освіти та здобути науковий ступінь доктора філософії зі спеціальності 014 "Середня освіта (Фізика)".

Викладачі кафедри забезпечують функціонування спеціалізованої вченої ради:

 • Д 23.053.04 із захисту докторський (кандидатських) дисертації зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)»

Працює школа вихідного дня “Хімічна дослідницька студія”

Пропозиції щодо вступу на навчання в 2020 році