Навчально-методичні комплекси

 

Географія міжнародного туризму

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР


 

Географія релігій

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР


 

Етногеографія

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР

 


 

Історія, теорія та методологія географічної науки

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР

 


 

Основи територіального планування

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР

 


 

Туристичні ресурси України

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР

 


 

Медична географія

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР

 


 

Регіональна економічна і соціальна географія

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР

 


 

Теоретичні проблеми суспільної географії

Робоча програма з дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного та підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР


 

Методика організації краєзнавчо-туристичної роботи

Навчально-методичний комплекс


 

Політико-географічний простір сучасного світу

Навчально-методичний комплекс


 

Туроперейтинг

Навчально-методичний комплекс

 


 

Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу

Анотація дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного контролю

Завдання для підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР


 

Сучасні освітні технології в географії

Анотація дисципліни

Лекції

Рекомендації до виконання практичних занять

Завдання для самостійної роботи студентів

Завдання для поточного контролю

Завдання для підсумкового контролю

Приклади завдань для ККР


 

Теоретичні основи географії туризму

Навчально-методичний комплекс