Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри біології та методики її викладання здійснюють наукові дослідження за такими напрямками:

1. Вивчення і раціональне використання флори Кіровоградської області

2. Вивчення екологічних зв’язків патогенних мікроорганізмів.

3. Дослідження та збереження видового різноманіття фауни Кіровоградської області.

4. Вивчення породного складу великої рогатої худоби і проблеми збереження порід Кіровоградщини.

5. Історія палеозоологічних досліджень на території Центральної України.

6. Використання інноваційних технологій при вивченні шкільного курсу біології