Наукова робота кафедри направлена на виконання загально - університетської теми: „Хімічні дослідження і аналіз біотичних та абіотичних об’єктів і речовин з метою оцінки навколишнього середовища і теоретичного обрунтування інтенсифікації реакцій та обмінних процесів для їх практичного використання”.

Викладачі кафедри приймають участь у наукових конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня. Результатом наукової роботи кафедри є наукові статті, тези доповідей на наукових конференціях, з’їздах, семінарах. За останні 5 років викладачі кафедри стали авторами 300 публікацій в тому числі підручників, посібників для вищої школи, статей, тез. Серед викладачів кафедри - стипендіат Кабінету Міністрів України.


Наукова рада з аналітичної хімії, НАН України, відділення хімії, 2010 р.

Під керівництвом викладачів кафедри майбутні вчителі залучаються до науково-дослідної роботи, працюють в наукових гуртках, виконують курсові та дипломні роботи, тематика яких спрямована на використання сучасних технологій навчання для підвищення ефективності засвоєння шкільного курсу хімії. Студенти щорічно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з хімії, а також Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з „Хімічних наук”. У 2008 р. за результатами цього конкурсу студентка V курсу Сергеєва Тетяна здобула диплом переможця.

Традиційно щорік серед студентів – ряд іменних стипендіатів (стипендії імені Вернадського, Верховної Ради України, Обласної держадміністрації тощо). У 2010 р. за результатами конкурсу за програмою „Завтра.UA” благодійної організації „Фонд Віктора Пінчука”студентка ІV курсу Шумайлова Олена виборола стипендію.

 


5. Зв’язки кафедри з науковими та освітніми установами, навчальними закладами

З початку підготовки фахівців – хіміків кафедра плідно співпрацює з Кіровоградським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Розроблена і впроваджена програма роботи з вчителями та учнями, дозволила досягти високих результатів на олімпіадах останніх років. Кафедра хімії співпрацює з базовими школами міста Кіровограда, в яких майбутні вчителі хімії проходять педагогічну практику на ІІІ, IV та V курсах.

Спільними зусиллями викладачів кафедри, вчителів та адміністрації навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №25, природничо-математичний ліцей”, розроблено проект “Кафедра – школа”, основними напрямками реалізації якого є:

  • проведення спільних методичних семінарів «Досягнення педагогічної науки – в практику школи» та науково-практичних конференцій;
  • участь у роботі методичного об’єднання навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №25, природничо-математичний ліцей”;
  • вивчення досвіду роботи кращих вчителів хімії та впровадження його у практику середньої та вищої школи;
  • складання методичних розробок в співавторстві з вчителями;
  • допомога в проведенні профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами;
  • організація роботи очно-заочної школи по підготовці школярів до незалежного тестування та участі у хімічних олімпіадах різного рівня;
  • організація та проведення різних видів педагогічної практики студентів хімічних спеціальностей природничо-географічного факультету, тощо.
Кафедра підтримує тісні зв’язки з різними навчальними закладами та науковими центрами країни: Полтавським державним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Сумським педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М. Коцюбинського, Житомирським державним університетом імені І. Франка, Херсонським державним університетом, Ніжинським державним університетом імені М. Гоголя. Викладачі плідно працюють над дисертаційними дослідженнями, проходять стажування та навчаються в аспірантурах Київського Національного університету імені Т.Г. Шевченка, Дніпропетровського Національного університету імені О. Гончара, Київського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.