Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів кафедри біології та методики її викладання до роботи вчителя є польова практика, роль якої надзвичайно важлива в навчально-виховному процесі. Головною метою навчально-польових практик з дисциплін біологічного циклу є закріплення і поглиблення знань, набутих студентами під час вивчення їх теоретичних основ з I по IV курс.

Викладачами кафедри проводяться такі навчально-польові практики: комплексна практика (зоологія, ботаніка); комплексна практика (природа рідного краю, дендрологія); комплексна практика (грунтознавство, основи сільського господарства); комплексна практика (екологія, фізіологія рослин).

Під час практик суденти під керівництвом викладачів вивчають флору і фауну Кіровоградської області, досліджуючи не лише об’єкти живої та неживої природи, але й процеси та наслідки їх життєдіяльності та взаємодії у екосистемах, вивчають специфіку існування диких тварин та особливості утримання свійських тварин. Майбутні біологи мають змогу побачити багато цікавинок рідної природи – дендропарк “Веселі Боковеньки”, славетний Софіївський парк, природничі музеї та ботанічні сади м. Києва та Одеси. Під час таких практик студенти не лише краще засвоюють теоретичний матеріал, а й набувають практичних навичок, змістовно відпочивають та спілкуються з цікавими людьми. Студенти з задоволенням збирають науковий матеріал та з великою зацікавленістю здійснюють його камеральну обробку. Екскурсії в природу завжди викликають позитивні емоції, поповнюють  фотолітопис студентського життя та залишають приємні спогади на все життя!

Вивчення флори рідного краю під керівництвом доцента кафедри біології та методики її викладання, к.б.н. Аркушиної Г.Ф.