Геоурбаністика

Етногеографія

Засоби дистанційної освіти

  • Викладач Копотій В.В. (лекції. практичні, підсумковий контроль) Робоча програма; Силабус

Історія та методологія географії

Ландшафтні регіони України

Меліоративна географія

Моніторинг природних ресурсів

Політична географія

Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів світу

Сакральна географія

Сучасні освітні технології у викладанні географії

Туристичні ресурси світу

 


 Практична підготовка

 

Державний кваліфікаційний екзамен